آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(9.090%) 1
راضی کننده نبود
(18.18%) 2
خوب بود
(18.18%) 2
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(36.36%) 4
عالی بود
(9.090%) 1
بسیار عالی بود
(9.090%) 1
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 11